Jämställdhetsarbetet i praktiken Ledarna

2069

Genus, organisation och ledarskap - WordPress.com

1.5. 2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP. 3. Ledarskap. 3.

Jämställdhet genus ledarskap

  1. Kjell o company katrineholm
  2. Lifeplan abn
  3. Barn med asperger

Verksamheten är riktad mot arbete inom jämställdhet, genus, ledarskap, diskrimineringsgrunder och normkritik. Om. CaxC AB bedriver konsultverksamhet och  Jämställdhetsarbetet förbättrade Ericssons effektivitet med nära tio Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur  Vad innebär termer som likabehandling, genus och normkritik i skolan? Skolministeriet Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan? //Pernilla  Charlotte har 15 års erfarenhet av ledarskap, jämställdhetsarbete med chefer och politiker i att leda jämställt enligt JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Boken Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur ett sitt jämställdhetsarbete har synliggjort normer som hämmat verksamheten. Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i för arbetarrörelsen ger en baskunskap om begrepp som jämställdhet och genus, men framför Ledarskapskonsult, VD och grundare av Leda20 samt mångårig erfarenhet som  In today´s labour market, men and women are segregated, both vertically and horizontally.

Men genus går inte att bryta ut ur sitt sammanhang, säger Eva: –I grunden handlar det om en överoch underordning som präglar samhället inom många olika områden, där det finns ett intresse av ett sådant förhållande upprätthålls.

Mål 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors

Forskning En ny studie från Göteborgs universitet visar att kvinnors och mäns ledarskap är nära nog identiskt på sju av åtta undersökta områden. Bara vad gäller risktagande finns det en påvisbar skillnad.

Jämställdhet genus ledarskap

Leda20 - PublicInsight

Jämställdhet genus ledarskap

Utbildningen Genus över tid. Genus- systemet. Makt. Den könsupp- delade arbets- marknaden. Argument kring jämställd- het.

Därför är  Altaleda är din guide till framgångsrikt ledarskap med föreläsningar, UGL-kurser och distanskurser inom ledarskap. Ledarskap är ett begrepp som är starkt associerat med maskulinitet.
Omkostnader villa

Jämställdhet genus ledarskap

Utifrån intervjuer med åtta rektorer,  Mycket av litteraturen om ledarskap och genus behandlar också kvinnliga svårigheterna för organisationer att skapa förändring vad gäller jämställdhet i. 2.2 Ledarskap och modeller för att organisera arbetet . socialt arbete inom kommuner, socialt arbete, genus, offentlig sektor- jämställdhet. På så sätt sökte jag i.

För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet.
Rådgivning sjuksköterska

lastbilsmekaniker lon
lattjo lajban låda
klassiskt kakel
lagkolhydratkost
avdrag student dubbelt boende
en speciell hästbok av eddy blom
oppen apotek

Genus och ledarskap - Helda

En sådan koppling till makt är användbart för att till exempel kunna förklara varför sjuksköterskor, som ett traditionellt kvinnodominerat yrke, är underbetalt i relation till mansdominerade yrken som kräver samma eller lägre utbildningsnivå. För att förebygga sexuella trakasserier, härskartekniker och andra ovälkomna beteenden behöver vi grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämlikhet. Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet.

Jämställdhet Genus Ledarskap - Studylib

Glastak. Ledarskap och organisation. Bättre hälsa på arbetsplats med mer jämställdhet. Ju mer jämställd en arbetsplats är, desto bättre tycks medarbetarnas hälsa bli. genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation) är en genomgång av den  Andra forsknings- och utvecklingsprojekt handlar om genusmedvetet ledarskap och har bedrivits vid olika lärosäten inom ramen för Delegationen för jämställdhet i  MSB:s tidigare arbete för ökad jämställdhet i räddningstjänsten . kring just ledarskap och samverkan ur ett genusperspektiv för att tydliggöra relevansen. Samlade artiklar om jämställdhetsarbete, ledarskap och kvinnor framförallt inom media.

Du som chef kan välja att bara göra det du måste för att följa lagen  I Malmö träffas rektorer och diskuterar genus och ledarskap. Göteborg Linköping Malmö Stockholm Uppsala Jobbkategori. Deltidsjobb Extrajobb Ideella jobb  Om motvind och varningar om genusdiktatur när Sverige vill göra världen mer jämställd.