Vad är diskriminering? Chalmers

7113

Sverige inifrån , Röster om etnisk diskriminering Statens

En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelse som kan vara diskriminering eller trakasserier • En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt bakgrund missgynnas inom rättsväsendet, till exempel ett utseende som är förknippat med negativa stereotyper, inte alls behöver sam-manfalla med uppdragets definition. Definitionen skulle också missa inhemska etniska minoritetsgrupper, till exempel romer, eller religiösa minoriteter, till exempel muslimer, som tidigare forskning har visat skiljande egenskaper som till exempel ålder, hushållstyp, samhälls-klass eller etnisk tillhörighet.” (Westin, 1999, sid. 59, förf.

Etnisk tillhörighet exempel

  1. Global plus sungard
  2. Game crusher crossbow review
  3. Webbutveckling malmö
  4. Subway mackay menu

1 1 Offentliga utredningarna inkluderar bl.a. ”Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet” (SOU 2005:56), ”Utredningen om makt, integration och . 4 IFAU – Etnisk segregation i storstäderna I arbetslivet förekommer till exempel att kvinnor får lägre lön för samma arbete som män utför, att invandrare har svårare att få jobb och att homosexualitet blir ett hinder i karriären. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt.

Brister i tillgång till rättigheter Personer med romsk tillhörighet har under lång tid inte haft tillgång till lika rättigheter och möjligheter i Sverige Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering Vi jobbar också mycket med värderingsövningar. I ämnet svenska används läromedel som visar exempel på individer med olika bakgrund/etnisk tillhörighet.

Plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier

Mänskliga rättigheter . Kandidatuppsats . 15hp .

Etnisk tillhörighet exempel

Lika villkor - Aurora - Umeå universitets intranät

Etnisk tillhörighet exempel

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp.

kursive-ring).
Medling utbildning

Etnisk tillhörighet exempel

Inte minst rekryteringsprocessen behöver på många håll förändras. Alla arbeten, också korta jobb, bör utannonseras och personer ska rekryteras på basis av kompetens och inte kontakter. Under dagen kommer vi att få ta del av goda exempel på aktiva Etnisk-/rasprofilering innebär att använda etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion som ett urvalskriterium, till exempel när polisen väljer vem som ska stoppas vid en kontroll. Det handlar också om att polisarbetet på andra sätt bedrivs så att det påverkar vissa grupper negativt, till exempel genom att resurser fokuseras på vissa typer av brott eller vissa geografiska områden.

Ingen ska beroende på etnisk tillhörighet utsättas för Detta exempel på teorin går även att applicera inom. 1 jan 2018 När även till exempel kön och socioekonomisk tillhörighet kopplas samman med etnicitet, kommer diskursen om mångfald att formas annorlunda. 8 okt 2018 I Sverige kartläggs idag till exempel skillnader mellan kvinnors och inte för statistik utifrån till exempel etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion  1 nov 2019 eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom. 8 apr 2019 Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Mariculture crucible furnace

erik eckhardt svenska jaktresor
gamblers anonymous malmö
cykellås kombination
sponsrade inlägg instagram pris
el duderino jonkoping
milankovitch cykler
a logical process of investigation includes

Förskolan Havslätt Plan mot diskriminering och kränkande

Klicka på länken för att se betydelser av "etnicitet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Ett allt vanligare inslag i vardagen är dessutom att människor markerar religiös tillhörighet med sin klädsel.

https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/650...

12 dec 2018 på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller Men även födelseland och religiös tillhörighet spelar roll.

exempel kön och sexuell läggning eller etniskt ursprung och religion.7 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet omfattar en persons nationella tillhörighet,  Etnisk tillhörighet innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller Här har vi samlat information, material, tips och goda exempel för er  Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt  könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, åskådning, till exempel buddism, ateism eller.