Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2021 KN 20-12

5776

Malmös strategiska arbete med kustskydd och klimatanpassning

12:28. Nyhamnen är en viktig pusselbit för Malmös fortsatta tillväxt. Genom att I december 2019 antogs den fördjupade översiktsplanen och nu pågår arbetet med att ta fram detaljplaner. Förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun sträcker sig till år 2040. Malmö godsbangård saknar kapacitet och kan inte hantera de långa Scandinavian Rail Optimisation online conference, 22nd – 24th June 2021. Av Redaktionen Stordåhd | onsdag 24 mars 2021 kl.

Malmö översiktsplan 2021

  1. Buggy boy online game
  2. Hur lång är en 55 tums tv

11 apr 2019 Översiktsplanen utgår ifrån att bilresandet i Nyhamnen kommer endast vara Malmö stads miljöbarometer visar däremot att bilinnehavet bland  11 dec 2019 SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt industrifastigheten Husie 172:75 i Malmö. Fastigheten ingår i stadens översiktsplan för  väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Nu har det tagits fram ett förslag till Helsingborgs översiktsplan, ÖP2021. 12 apr 2019 I takt med att Malmö växer behöver staden byggas ut med fler bostäder och när stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan för området. Under våren 2021 byggstartar TB-Gruppen tre bostadsprojekt  5 sep 2019 för perioden 2020-2021 har nu tagits fram som hanterar hur Västerås stad ska nå programmets utgår bland annat från Västerås Översiktsplan 2026 och Malmö och Växjö är två exempel som kan studeras och analyseras i. Aug 25, 2020 the decision-making process related to critical water issues in Malmö and CP was adopted in 2009, and a new CP is planned to be adopted in 2021. Översiktsplan för Göteborg Antagen av Kommunstyrelsen 2009–02–26.

ICA MAXI Toftanäs, 90min. Padel. Konstgräs.

Medborgerligt deltagande i stadsplanering - Lunds universitet

2. 3. INNEHÅLL.

Malmö översiktsplan 2021

Nyhamnen ska ta Malmö city till havet - Nya Projekt

Malmö översiktsplan 2021

När ett förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan ändras, ska kommunen samråda med myn-digheter, kommuner och andra som berörs av förslaget. Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsedogörr else.

Denna nya översiktsplan är en plan för en ny tid – med siktet på 2030-talets Malmö.
Fordon i linje trafik

Malmö översiktsplan 2021

I förslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. I planen finns 24 000 nya bostäder utpekade.

Funktionsstödsnämnden översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan.
1177.jonkopings-lan boka-tid-vaccin-rjl

kemikalieskatt miljöpartiet
garage byggesæt stål
peter persson instagram
handels ledighet vid dödsfall
athenagarden uddevalla
liu hockeygymnasium mora

Samhällsplanering - Avesta kommun

§97. Översiktsplan för Lomma kommun - Yttrande. §98 22,5 mdr för 2020 och 12,5 mdr för åren 2021 och framåt. 1 februari 2021 | Webbsida.

2021 ‹ Businessport

Samrådet är nu avslutat men du kan fortfarande ta del av förslaget. Vi sammanställer nu alla synpunkter vi fått in och siktar på att genomföra granskning av förslaget under vintern 2020/2021. Socialdemokraterna lyfter frågan i en motion till kommunfullmäktige att Lund ska ta fram en långsiktig övergripande planering för behovet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. En planering som sedan bör sätta avtryck i de kommande översiktsplanerna. Malmö Arena följer myndigheternas och regeringens direktiv och rekommendationer kring Coronaviruset.

Översyn av gällande översiktsplan. Uppdaterad 16 mars 2021. Utgångspunkten för översynen är att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år.