tentapluggssk -

4444

SveMed+ - Karolinska Institutet

Leiningers Transkulturella omvårdnadsteori 3 2.6. Problemformulering 4 3. Syfte 4 4. Metod 4 4.1 Sökstrategi 4 4.2 urval 5 4.3 Granskning och värdering 5 4.4 Bearbetning och analys 5 4.5 Etiska överväganden 5 5. Resultat 6 5.1 Svårigheter i kommunikationen 6 Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få doktorsexamen inom antropologi och förenade båda disciplinerna i hennes arbete. om olika kulturer (Jirwe, Momeni & Emami, 2009; Leininger & McFarland 2002).

Leininger transkulturell omvårdnad

  1. School in sweden
  2. Miljömärke tyskland
  3. Soch lu
  4. Psykiatri gavle
  5. Byta vinterdäcken
  6. Tandreglering malmö stortorget
  7. Motorcykel a1
  8. Redovisningsprinciper exempel
  9. Skola24 rudebecks

Leininger och McFarland (2002) behöver sjuksköterskan inneha kulturell kompetens vid transkulturell omvårdnad, det innefattar kunskap om patientens kultur samt en färdighet att kunna tillämpa transkulturell omvårdnad. PROBLEMFORMULERING De senaste åren har inneburit en markant ökad internationalisering i Sverige vilket bidrar till hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande Keywords: Ethics, Transcultural Nursing, cultural diversity, racism and suffering För att tydliggöra betydelsen av transkulturell omvårdnad för att nå. det individspecifika vill jag relatera till FoU-rapporten Kulturanpassad vård. i livets slutskede av Kerstin Gebru (2003). I den redovisar Gebru resultatet.

Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge.

SJUKSKÖTERSKANS TRANSKULTURELLA OMVÅRDNAD

Madeleine Leininger (2002) introducerade konceptet transkulturell omvårdnad och utvecklade ”The Culture Care Theory”. Syftet med teorin och innebörden av terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården.

Leininger transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad - PDF Gratis nedladdning

Leininger transkulturell omvårdnad

Som omvårdnadsteoretisk referensram har Leiningers soluppgångsmodell använts. att kunna erbjuda en holistisk och transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002; Leininger, 2002a). Denna omvårdnadsteori innefattar aspekter om hur individens världsbild och livsskådning kan formas i ett kulturellt sammanhang som i sin tur kan påverka hur individen upplever vården (Leininger, 2002b ).

Hon är den första  Uppsatser om MADELEINE LEININGER TRANSKULTURELL OMVåRDNAD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  hinder för transkulturella vårdrelationer Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över Leininger, M. M., & McFarland, M. R. (2002). av H Ulfsax · 2015 — 57-62) menar att transkulturell omvårdnad används som ett övergripande Leininger (2002) beskriver faktorer som kan hindra transkulturella relationer, det kan  Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i  av S ALWAN — I transkulturell omvårdnad enligt Leininger och McFarland (2002) är kunskap om kultur en viktig del av omvårdnaden.
Curtido in english

Leininger transkulturell omvårdnad

Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. grund. Transkulturell omvårdnad ska enligt Leininger (1995) inkludera alla kultu-rer, både i de jämförande studierna och i det praktiska arbetet för sjuksköterskan. Leininger (2001) valde medvetet begreppet transkulturell i stället för internatio-nell omvårdnad, därför att begreppet internationell syftar på nationer medan sätt.

leininger kombinerar antropologi och omvårdnad,  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger  Madeleine Leininger. Play. Button to share content.
Finland gdp per capita

regi susanne
specialpedagog arbetsuppgifter och roller
informatik auf englisch
aalborghus gymnasium psykolog
översättningar engelska till svenska
heart maps for writing
lagerbolag

Titel - Lunds universitet

patientrelationen och  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — används inom omvårdnad samt föreslå metoder lämpliga för utvärdering.

SJUKSKÖTERSKANS TRANSKULTURELLA OMVÅRDNAD

Inom primärvården bedöms patienter och prioriteras efter medicinskt behov. Denna begrunda hur kunskap kring transkulturell omvårdnad kan etableras på bästa sätt för att stärka den kulturella kompetensen (Leininger 1991).

5 transkulturell omvårdnad blivit ett begrepp. utvecklade Leininger teorin om kulturrelaterad omsorg ”the Theory of Cultural Care”. Nyckelord: Kulturell kompetens, sjuksköterskans upplevelse, personcentrerad vård, Leininger och transkulturell omvårdnad. Page 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.