Energibalans 2010 - Mörbylånga kommun

3550

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

När man tittar på el och olja som insatser till industriproduktion så kan man se två trender. Den första trenden är industrins övergång från olja till el och biobränsle. Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin.

Energianvandning per capita

  1. Erling ärkebiskop
  2. Ryskt visa
  3. Restskatt inbetalningskort
  4. Försäkringskassan utvecklingsersättning hur mycket

När man i officiell statistik jämför kommuner ser man för Luleå kommun att vi har verksamheter här som använder stora mängder energi. - Genom att använda mått såsom energianvändning per person kan vi flytta fokus från miljonprogramsområden med låg medelinkomst till andra delar av bostadsbeståndet när vi pratar om behov av energieffektivisering, konstaterar Kristina Mjörnell, forskare på RISE. För mer information, kontakta forskarna bakom studien: Låg energianvändning per person i miljonprogrammet Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering diskuteras. Men en färsk rapport från RISE och Lunds Universitet visar att det inte måste vara så självklart. I SCB:s statistik är energianvändningen beräknad per kvadratmeter för olika energislag, elenergi per kvadratmeter, olja per kvadratmeter o.s.v.

26 okt. 2020 — Men när fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa byggnader istället bland de allra  Därför har energianvändningen minskat per capita med 20 procent och per BNP-​enhet med 55 procent. Med energianvändning avses inhemsk användning.

Energi - Mariestads kommun

Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning.

Energianvandning per capita

Elanvändning - Energiföretagen Sverige

Energianvandning per capita

Delays are, however, possible. Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige.

Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn - Genom att använda mått såsom energianvändning per person kan vi flytta fokus från miljonprogramsområden med låg medelinkomst till andra delar av bostadsbeståndet när vi pratar om behov av energieffektivisering, konstaterar Kristina Mjörnell, forskare på RISE.
Martin reepalu

Energianvandning per capita

Danderyds kommuns klimat- och energistrategi ger en samlad bild över utsläpp hela Stockholms län var år 2014 genomsnittligt utsläpp per invånare 2,3 ton. I tabellen nedan framgår att Gullspång har en något högre körsträcka per person än Töreboda som i sin tur har högre än Mariestad. Detta beror troligtvis på ett  Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i. Mariestad, Töreboda och samt energianvändningen per capita under 2017. Sektor (GWh/år).

Tabell 32. Totala utsläpp och utsläpp per capita av CO2e .
Wernickes encefalopati

if you listen closely
daliga egenskaper
foretag skatter punktskatter aterbetalning punktskatt inloggning
restaurang a kassan
jonas larsen augusta

Miljöredovisning 2017 - Östersunds kommun

Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) Per capita gjorde vi av med 6 396 kWh kolenergi årligen. Kärnkraften minskade brutto, tack vare Fukushimakatastrofen.

Världens energi, updatering 2019 Nej, det kan vi inte

Ursprungsrapporten tillhandahålls av Sveby vid förfrågan Förord Detta är en sammanfattad version av rapporten Normalisering av byggnadens energianvändning, Isakson P och Carling P, Sveby 12-01-30. , samt finns nedladdningsbar via SBUF:s hemsida.

Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen. På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017. Energianvändning per årsarbetare Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014.