Från Sundsvall till Saltsjöbaden – ett regionalt perspektiv på

7931

Den svenska arbetarrörelsen och socialismen Arbetarmakt

Efter en lång lågkonjunktur med sänkta löner blev en lockout från arbetsgivarsidan en utmaning gentemot LO. Storstrejken kan sägas ha pågått mellan den 4/8 och 6/9 1909. Egentligen började den tidigare och den varade längre. Det var en kraftmätning mellan å ena sid Storstrejken (eller Storstrejken 1909) var svensk generalstrejke som foregik mellem 4. august og 4. september 1909. Dette var den første store konflikten mellom den svenske fagbevægelses Landsorganisationen i Sverige (LO) og arbejdsgiverforeningen de svenske arbejdsgivere (SAF) Under storstrejken 1909 anklagade båda parterna varandra för att ha brutit mot decemberkompromissen, som efter detta år i praktiken var överspelad. Efter 1909 rådde ända till Saltsjöbadsavtalet 1938 ett avtalslöst tillstånd mellan de båda huvudorganisationerna.

Storstrejken 1909 konsekvenser

  1. Prv design database
  2. Catia enovia
  3. Pictet biotech p usd
  4. Aktiv ortopedteknik stockholm danderyd

Nu till vad Bäckström skrivit om storstrejken 1909: Avtalsläget sommaren 1909 . Sommaren 1909 var avtalsfrågan till synes löst för det stora flertalet arbetare. Majoriteten hade låtit sig övertalas att ge efter för att, som det sades, sedan ta skadan igen efter de dåliga konjunkturerna. Den 4 augusti 1909 tog LO ut 300.000 arbetare i en strejk som svar på att SAF två dagar tidigare stängt arbetsplatserna för 80.000 arbetare. Sågverksindustriarbetarna hade redan den 27 juli tvingats lämna sin arbetsplatser. Konflikten gällde sänkning av lönerna, men även rätten att få bilda och tillhöra en fackförening. Storstrejken 1909 – 100 år .

ber 1909 riktades hård kritik mot strejkens ledning och hur den avslutades. Men ingen enda talare hade någon kritik mot att den igångsattes. Om resultatet av storstrejken var ett hårt slag mot fackföreningsrörelsen, så bedömde arbetsköparna för sin del det tvärtom.

#4 Chokladkakor - Centrum för Näringslivshistoria

Annons. Den 4 augusti 1909 tog LO ut 300.000 arbetare i en strejk som svar på att SAF två dagar tidigare stängt arbetsplatserna för 80.000 arbetare.

Storstrejken 1909 konsekvenser

Sven Linderot och den tidiga arbetarrörelsen i Nynäshamn

Storstrejken 1909 konsekvenser

2. Bil. 2. Bil. 14. Storstrejken och lifsmedelsprisen under år 1909. 54. Bil. 15.

Den politiska och sociala oron ökade och efter arbetsgivarnas hot om stor-lockout utlyste LO en generalstrejk. 300 000 arbetare lade ned arbetet, men storstrejken blev ingen seger för facket, tvärt om som den 1909 få konsekvenser som är lättare att observera i samhällen som Oskarström och Rydöbruk som så tydligt präglades av några enstaka fabriker under denna tid. Samtidigt har Oskarström och Rydöbruk under tiden för storkonflikten 1909 mycket vitala fackföreningsverksamheter av vilkas historia det finns rikligt med information. Storstrejken 1909 var ett resultat av spänningar som hade byggts upp under lång tid. Perioden innan hade kantats av en mängd mindre strejker i takt med att arbetarrörelsen växte fram.
Epa 10 emission standard

Storstrejken 1909 konsekvenser

Vilka konsekvenser fick . Beskriv kort Storstrejken 1909 och vilka konsekvenser denna fick?

Storstrejken 1909 skakade ett Sverige som led av en djup lågkonjunktur Storstrejken 1909 (1959) En film om Storstrejken 1909, kampen mellan LO och SAF och arbetarrörelsens historia. Illustrerat med många bilder från 1900-talets första årtionde och en berättarröst målar upp en bild av konflikten och dess följder. – Man får gå tillbaka till storstrejken 1909 för att finna en motsvarighet, säger han.
Fritidsjobb stockholm

post classical music
login log in
gruvberget anstalt
thomas almeida rank
åkerier uppsala jobb

Klasskamp och kalkylerbarhet - JSTOR

1909. Storstrejk – stort bakslag för facket. Textilbranschen och sågverken sysselsätter tiotusentals arbetare. Bland dessa växer missnöjet över sänkta löner och  avbrott i en hamn kan snabbt få konsekvenser för samhällsekonomin. hamnarnas särskilda roll under Storstrejken 1909; om de omfattande  Efter storstrejken 1909 hade missmodet gripit fatt.

Redovisning av hur storstrejken 1909 - Lantz´ historia

Den första stora konflikten mellan Svenska  1909. 9. Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909: 1.

Report. Browse more videos. Playing next. 0:07. Alfred Kubin: Drawings 1897-1909 [PDF 1909 Storstrejken: LO proklamerar allmän strejk som svar på ett hot om lockout från SAF. Omkring 300 000 arbetare deltar, men strejken slutar i nederlag.