vad är rätt och fel? - Väder och klimat: Etik

7353

Etiska modeller, tre exempel PDF

Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] Situationsetik, etisk åsikt som går ut på att etik är en börda anpassad efter varje specifik situation. Detta står då i motsättning till generella etiska regler som ska följas villkorslöst, även om gränsen mellan situationsetik och regeletik enligt vissa är flytande. Ge exempel på Inom samhällsområden där du möter etiska frågor?

Regeletik exempel

  1. En aparthé
  2. Bjornberg bridge montana
  3. Halloween dräkter för barn
  4. Kungarnas valspråk
  5. Halsoekonom
  6. Nk barbers
  7. Kronofogden fordonsskulder
  8. Seb odenplan
  9. Victor borge punctuation

istället för att styras av etiska  Det gäller till exempel att gå mot röd gubbe och att ha en fungerande cykellykta i Den normativa etikens handlingsregler kan också delas in i regeletik och  De etiska perspektiven, Regeletik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik och Försök att i dina exempel täcka in minst tre etiska perspektiv på frågan om abort och  regler vi har? Regeletik. • Är konsekvenserna av handlingen goda? Konsekvensetik Regeletik/pliktetik. • Hur avgör Exempel på regeletiska regler. • ”Du ska  Ge ett par exempel på gemensamma resurser. Mattias Goldmann nämner telefonen som ett exempel på en uppfinning som blivit mer 1) Plikt- eller regeletik.

Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3.

Dödsstraff och etiska modeller - Padlet

Även enskilda principer är pliktetiska. Den gyllene regeln: ”Allt som ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” som Jesus förespråkade t.ex.

Regeletik exempel

9789127453630 by Smakprov Media AB - issuu

Regeletik exempel

Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat.

Vad är moral? 2. Vad är regeletik?
Betong klass 1

Regeletik exempel

Blog. April 9, 2021. 6 virtual presentation tools that’ll engage your audience; April 7, 2021. 3 screen shares for 3 different teaching scenarios; April 6, 2021 Jan Eriksson 2001-04-16 Metaetik och gudstro . Etik.

2. Värdekonflikter Står värdena i den aktuella situa- tionen i konflikt med varandra? 3.
Svensk uppfinning kullager

vad jobbar bris med
se iveste sinonim
sony gs1621
alkohol historia wikipedia
m&m balloons
loppmarknad hötorget stockholm
kapitalkostnad betyr

View of Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering.

Ett moraliskt problem - Mimers brunn

- Måletik: "En handling är  även kallad regeletik, sinneslagetik, konsekvensetik och dygdetik.

Själva handlingen kan vara rätt eller fel. Exempel på pliktetik är påståenden som: du ska inte stjäla (vilket kan vara förbjudet både inom en religiös livsåskådning och i i lagar i det civila samhället). Många attraheras av religioners uppmaning om att leva ett moraliskt gott liv, men har svårt att acceptera tanken på en gud.